Showing posts with label सराव १. Show all posts
Showing posts with label सराव १. Show all posts

Sunday, 14 May 2017

सराव १ | practice 1

←मागे                                                                                                                                                   पुढे→

खाली एक छोटीशी गोष्ट साध्या नि सोप्या मोडी लिपीत लिहिलेली आहे. बघूया तुम्हाला वाचता येते का ते !
मोडी आजच्या जगात... |  Learn Modi Script

←मागे                                                                                                                                                   पुढे→टीप : प्रस्तुत मोडी उतारा हा 'मोडी लिपी वाचन सराव पुस्तक दुसरे ' या पुस्तकातून साभार घेतलेला आहे. हे पुस्तक पुराभिलेख संचालनालय महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेले आहे. उताऱ्याविषयी काही आक्षेप असल्यास कृपया संपर्क साधावा.